Dohoda a ochota personálu

Súkromná škôlka bratislava http://tulipanik.sk/cennik a nástup do nej značí pre malého človiečika veľkú zmenu. Prichádza do nového, neznámeho prostredia, medzi cudzích ľudí, nezriedka sa ocitne v doposiaľ nepoznaných situáciách. Preto je dôležité, akým spôsobom tento prechod prebehne. A to sa odvíja od konkrétneho zariadenia, ako vám s tým pomôže. Odporúčame vám sa u zápisu informovať, akou formou to ktoré privátne zariadenie deťom pomáha. Často je to len otázka dohody a ochoty personálu k spolupráci s rodičmi.

Postupný prechod odlúčenie od mamičky

Väčšinou je táto nová situácia pre deti veľkou záťažou a my, dospelí, by sme sa mali snažiť im to čo možno najviac uľahčiť. Ideálne je, keď sa tento prechod deje postupne – ako z hľadiska času, tak z hľadiska odlúčenosti od mamičky. Teda v prvých dňoch by mal byť pobyt v privátnom zariadení kratší (dopoludňajšie), a ak je to možné, treba aj za prítomnosti mamičky alebo inej blízkej osoby, ktorá síce bude len pozorovateľom, ale dieťa sa v jej prítomnosti bude cítiť bezpečnejšie. Ako dlho takýto postupný nácvik prevádzkovať, to je individuálne. a súkromná škôlka bratislava Vám s týmto určite rada poradí.
 

Dohoda a ochota personálu
4 (80%)1